Choď na obsah Choď na menu
 


Veľmi dobrý článok

25. 2. 2012

Nesnažte sa poňať to veľmi logicky, lebo tak to nepochopíte....len čítajte, nič viac a všímajte si čo pri tom cítite....

Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe
18.Október 2007, Tilburg

Drahí priatelia,

Ďakujem vám že ste dnes tu. Spolu oslavujeme Novú Dobu. Ona už je prítomná a rastie a rozvíja sa vďaka vašej vnútornej premene. Vy ste predvoj, priekopníci, ktorí dnes pomáhajú zrodu nového vedomia na Zemi. V súčasnej fáze vašej vnútornej premeny je vo vás stále mnoho zmätku. Máte jednu nohu v novej realite, novom spôsobe chápania a zažívania vecí. Ale druhá nohe je „v očakávaní“ takpovediac vo vákuu. Nemôže sa vrátiť ku starým známym cestám, ale súčasne sa desíte urobiť celý prechod a ísť vpred oboma nohami na novej zemi. Tento nový prístup vedomia je neznáme územie a zdá sa, že ešte nerezonuje s vonkajším svetom, tradičnými hodnotami a zvykmi, ktoré ste sa naučili v škole alebo doma.

Zdá sa, že veľká časť spoločnosti je stále v objatí starých a obnosených systémov viery, živená strachom alebo potrebou ovládať. Ale mnohé sa mení a mnohé čo bolo skôr samozrejmé sa hrúti a rozpadá. V západných spoločnostiach veľa ľudí zažíva nedostatok zmyslu vo svojich životoch. Ľudia tiež začali dávať oveľa viac pozornosti vnútornému aspektu toho čo sa deje vôkol nich. Zaujímajú sa o psychológiu a duchovnosť. Sú menej zameraní len na vonkajší úspech a hmotné bohatstvo. Hlavne v zámožných spoločnostiach ľudia objavujú, že úspech a materiálne bohatstvo nevytvárajú nutne šťastie a skutočnú spokojnosť. Úspech sa odlišuje od naplnenia. Vo svojom živote sa budete cítiť naozaj naplnení, keď budete schopní napojiť sa a vyjadriť energiu svojej duše. To je podstata tvorivosti: objavovanie toho aká je energia vašej duše a jej vyjadrovanie na Zemi prostredníctvom vašich vlastných jedinečných darov a schopností. To vás urobí naozaj vo vnútri šťastnými, vrelými a žiarivými. A v tom bode sa dotknete druhých a oni uvidia kto skutočne ste: anjel Svetla. Potom sa stanete anjelom, ktorý vedome prináša Svetlo do pozemskej ríše, ktoré je tak často zatienené ilúziami, ktoré vám bránia vidieť vnútorné Svetlo v každej živej bytosti.

Vy všetci ste sa rozhodli tu byť, aby ste dali tvar energii svojej duše na Zemi. Hlavne v tejto fáze histórie tu nie ste len pre seba. Váš vnútorný vývoj je taký, že sa môžete o veľa podeliť s ostatnými. V súčastnosti sa veľa deje na globálnej a planetárnej úrovni. Prebiehajú obrovské presuny energie a môžu mať na vás vplyv vo vašom každodennom živote. Kedykoľvek ľudia menia svoje vedomie a začínajú myslieť odlišne, keď sa pýtajú nové otázky a pochybujú o jestvujúcom ráde, pozývajú novú energiu do svojich životov. Vstúpi nová hnacia sila a často drasticky zmení váš životný štýl a podmienky. Jedna vaša časť to chce a neustále sa snaží to dosiahnuť. Ale iné vaše časti novému odporujú a nechcú ísť ďalej tak ľahko. Toto sú vaše najbojazlivejšie a najnedôverujúcejšie časti. Vnútorné pnutie a konflikt, ktorý vzniká, spôsobuje rozdelenie vo vašom vedomí a vo vedomí miliónov ľudí, ktorí sú v rovnakom procese. Toto môže súčasne spôsobiť, že atmosféra okolo Zeme je ťažká, odporujúca a napätá. Je to odpor ku zmene a pohybu, a je to súčasťou bytia ľudskou bytosťou. Dokonca aj keď žijete veľmi vedomý život, môžete byť ovplyvnení touto ťažobou, pretože tá v nejakom bode rezonuje so strachmi a pochybnosťami, ktoré ste ešte neopustili.

Ako sa máte vysporiadať s týmto vnútorným konfliktom a ako máte opustiť staré strachy a systémy viery? Ako sa napojiť na energiu vašej vlastnej duše a nájsť cestu jej vyjadrenia vo svete? Dnes by som rád pristúpil k tejto otázke tak, že trocha pohovorím o rovnováhe medzi mužskými a ženskými energiami vo vás.

Každá duša má prístup rovnako ku mužskej ako ku ženskej energii. Podstatou mužskej energie je, že má čo do činenia s aspektom vášho prejavu navonok, v hmotnom svete. Mužská energia má vzťah ku zameraniu, rozlišovaniu a moci konať. Umožňuje vám prevziať priestor, byť „Ja“ (sebou) s jasnými hranicami. Ženská energia má prirodzený sklon obracať sa dovnútra, k vnútorným rozmerom vecí. Súvisí s cítením, inšpiráciou a prekonávaním hraníc „Ja“ (vašich hraníc), aby ste sa spájali s druhými. Ženská energia je plynúca a prijímajúca a keď je kombinovaná s mužskou energiou, vedie k najvyššej forme tvorivosti. Rovnováha medzi nimi vám umožňuje uskutočniť váš najvyšší potenciál.

Ženská energia je istom zmysle energiou neprejaveného, ríša potenciálu. Je tiež zdrojom pravej inšpirácie – úprimných túžob, ktoré pramenia z vašej duše. Vaša duša je beztvará. Len to precíťte. V tejto chvíli sa zažívate tak, že máte telo, ktoré vám umožňuje byť časťou tejto reality. Máte oči, ruky a ste buď muž alebo žena. Ale môžete cítiť, že hoci tento spôsob bytia je teraz vašou časťou, nie je to všetko čím ste. Vy ste to, čo oduševňuje telo, tvar. Privádzate ho ku životu zvnútra. Ale vy, vo vašej podstate, ste beztvarí, ste čisté vedomie, jedno a nerozdelené. Pocíťte tú slobodu a blaženosť! Pocíťte ako ste vy, ako vedomie, úplne nezávislí na vašom tele a že ste si ho slobodne zvolili, aby ste sa na chvíľu stali časťou tejto reality.

Dočasne ste splynuli s vašim telom z nejakého dôvodu. Ste tu, pretože tu chcete byť. Prúdiaca, nezviazaná ženská energia chcela vstúpiť do tanca s mužskou energiou prejavu a tvaru. Mužská energia umožňuje duši vstúpiť a zažívať túto konkrétnu fyzickú realitu. Pomáha duši tvorivo sa vyjadriť v tejto konkrétnej ríši na Zemi. Mužské a ženské energie sú stavebné kamene tvorenia, a ak obe hrajú spolu v mieri a radosti, prinášajú krásu a naplnenie.

Avšak, v mnohých z vás boli mužské a ženské energie umelo oddelené a nepracujú spolu správne. Hrubo povedané, môžete mať buď príliš veľa mužskej energie alebo príliš veľa ženskej energie. Ak je prebytok mužskej energie, ženská energia je potlačená a ste príliš sústredení na prejav vo vonkajšom svete, aby ste boli uznávaní a cenení druhými. Ste odsektnutí od energie vašej duše, živého prúdu pocitov a emócií, ktorý sa vám neustále snaží povedať, čo potrebujete a naozaj chcete. Ak ste príliš stotožnení s mužskou energiou, ste chytení v očakávaniach a požiadavkach vonkajšieho sveta. V podstate ste poháňaní neistotou a snažíte sa tú neistotu zdolať tým, že sa nútite, aby ste boli v súlade s normami a nie so sebou. Necítite sa naozaj bezpečne a opatrovaní svojou ženskou energiou a usilujete sa ustanoviť nejaký vonkajší pocit bezpečnosti tým, že ste súťaživí a ovládajúci. Toto všetko vás robí veľmi závislími na tom ako druhí myslia, cítia a konajú. Odpojení od vášho jedinečného vnútorného vedenia, získate napäté a ustarané ego, ktoré neustále potrebuje uznanie a chce neustále všetko ovládať. Žije nepravým obrazom moci, ktorý dusí dušu.

Ľudia, ktorí sú prevážení smerom k mužskému sa boja odovzdať beztvarej, prúdiacej prirodzenosti ženskej energie. Vo vašej spoločnosti, ktorá ako celok má prebytok mužskej energie, je tento strach zrejmý zo skutočnosti, že ľudia sú neustále neuroticky činní (zaneprázdnení). Ťažko si na nájdu čas, ktorý by strávili slobodne a bez účelu. Zdá sa že všetko musí byť usporiadané a naplánované s takmer nutkavou účinnosťou. Tiež keď po niečom túžite a naozaj cítite, že by ste boli radi, aby sa vo vašom živote uskutočnila určitá zmena, chcete ju uskutočniť okamžite. Často si nedoprajete dostatok času na to, aby nápad alebo účel dozrel a postupne sa zrodil vo vašej realite. Je to ako organický proces. Vnútorná dynamika ktorá sa rozbehne akonáhle vytvoríte svoj zámer niečo mať alebo urobiť, je riadená prirodzeným rytmom, ktorý nemôžete siliť alebo ovládať. Kvôli prevažujúcej alebo odpojenej mužskej energii, máte sklon príliš veľa myslieť a obávať sa. Vaše myšlienky skáču hore-dole ako šialené. Toto vedie ku všeobecnému nepokoju, pocitu prázdnoty a nedostatku inšpirácie vo vašom živote. Nedôverujete naozaj svojej ženskej energii. Zdá sa, že tá chce smerovať v úplne inom smere ako vy. Vaše emócie vám napríklad hovoria, aby ste nechali veci plynúť, vytvorili si čas pre seba a komunikovali s druhými otvorenejšie. V určitom bode už viac nebudete schopní prehliadať toto volanie vašej duše. Ak sa budete snažiť žiť len z mužskej energie, smerujete k nejakej forme krízy, či už to je choroba alebo nejaké iné nepohodlie. Táto kríza bude v podstate príležitosťou nájsť novú rovnováhu medzi mužským a ženským vo vašom živote.

Čo sa stane, keď stojí ženská energia príliš osamotená a nenapája sa dostatočne na mužskú? Ako protiklad k napätému a ovládajúcemu egu, toto povedie ku slabému a roztrasenému egu. Byť prevážený smerom ku ženskému znamená, že vecí je na vás „príliš veľa“. Reagujete na energie druhých ľudí vysoko citlivým spôsobom. Je ťažké povedať nie a stanoviť si okolo seba jasné hranice, pretože ako sa zdá, mužská energia na zaujatie vášho vlastného priestoru vám nie je dostupná. Je ťažké dokonca vedieť čo chcete, keďže sa ľahko necháte vtiahnuť do nálad a túžob druhých ľudí. Mať prebytok ženskej energie znamená, že ste empatickí, a že je pre vás ľahké pochopiť čo cítia druhí ľudia. Tiež ste schopní vchádzať hlboko do vašich vlastných emócií a nálad, ale nedokážete sa vo svete naozaj emocionálne a tvorivo vyjadriť. Máte nedostatočný prístup k mužským energiám sebavedomia, postaviť sa za seba a cítiť sa sústredení a zameraní. Ženská energia, ktorá je prirodzene plynúca a vnímavá, potrebuje byť ukotvená v dobre definovanom „Ja“. To je to čo jej môže dať mužská energia, ak jej dokáže ženská energia dôverovať a opustí svoj strach byť oddeleným „Ja“ so svojiim vlastnými potrebami a jasnými hranicami. Tohto sa ženská energia mnohých ľudí obáva, hlavne ženy, pretože ženy sú učené, že je dobré byť citlivá, sladká a poddajná (zatiaľ čo muži sú učení, že je správne byť tvrdý a súťaživí). Ale ak ženy nevyvinú túto mužskú schopnosť, byť sústrední do svojej bytosti, bude ich tvorivá energia rozhádzaná a roztrieštená. Energia ich duše nebude primerane vyjadrená a to vyvolá smútok v duši, ktorý spôsobuje melanchóliu a depresie.

Táto doba vyžaduje vyváženie mužskej a ženskej energie. Je dôležité si uvedomiť, že ženská je v istom zmysle základná alebo prvotná. Nemyslím tým, že je „lepšia“ alebo „vyššia“. Ženská a mužská vzájomne súvisia ako je to zobrazené na yin-yang symbole: obe sú si rovné a doplnkové. Ale ženská energia vo vás je mostom k duši, vašej beztvarej podstate. Napojením sa na váš ženský aspekt sa otvoríte svojej najhlbšej inšpirácii a dotknete sa účelu, kvôli ktorému tu ste.

Len si predstavte, že sa teraz napájate na vašu ženskú energiu. Predstavte si, že je usadená vo vašom srdci. Preciťujte jemnú, teplú energiu vo vašom srdci, ktorá vám je veľmi dobre známa, veľmi blízka tomu kým ste. Cítite tú energiu vo svojom srdci a teraz si predstavte, že vytvára otvor na zadnej strane vášho srdca. Odtiaľ sa spája so Svetlom, Svetlom Zdroja, Svetlom vašej duše. Preciťujte to chvíľu. Možná vidíte anjelske postavy alebo sprievodcov, nezáleží na tom čo vidíte. Potrebujete len cítiť prítomnosť milujúcej kozmickej podpory, prítomnosť Domova. Toto je spôsob ktorým sa spájate z energiou svojej duše. Vstúpi do vášho srdca a teraz si môžete všimnúť ako sme k vám my v skutočnosti blízko. My „z druhej strany“, sme časťou reality, ktorá prechádza priamo cez vašu. Vy ste v skutočnosti časťou tej inej reality práve teraz. Vaše väčšie alebo vyššie Ja je tam teraz, zatiaľ čo s vami zároveň splýva na Zemi.

Vy všetci pracujte aby ste vytvorili novú rovnováhu medzi týmito dvoma energiami, ktoré sa stali vo vašej spoločnosti také odcudzené a nepochopené. Kedykoľvek ich znova prepojíte a vyvážite, vyžarujte to von k ostatným a pomáhate na Zemi vytvoriť ľahšie a viac milujúce vedomie. My vám za to ďakujeme. Hlboko vás milujeme. --holt lenže prepojením dvoch dualít stvoríte len ďalšiu dualitu,,dokonca ešte silnejšiu ako predtým, obrovské rozdiely medzi dobrom a zlom a pritom obrovsky premiešané a vzniká chaos a z chaosu vznikne ďalší chaos až sa to raz zosype.. a potom asi vznikne dáky nedualitný vesmír howk*--