Choď na obsah Choď na menu
 


Multidimenzionalita

24. 3. 2012

Vzhledem k lineárnímu pojetí času nemůžete být přítomni na více než jednom místě zároveň. Označením „Vy“ se lineární koncept odvolává na vaše tělo, mozek a vaše vědomí, které je jaksi vázáno k tělu/mozku. (Věda zatím nedokáže vysvětlit, jak jsou tělo a vědomí „svázané“, ale tvrdí - obecně - že vědomí nemůže existovat bez fyzického těla).

Vzhledem k „plnému“ subjektivnímu konceptu času jste přítomni kdekoli přebývá vaše vědomí. Kde jste v čase a místě je určeno zaměřením vašeho vědomí, ne polohou vašeho těla.

Ku příkladu: jste na nádraží, čekáte na příjezd vašeho vlaku. Ještě to zabere nějaký čas a tak si na chvíli sedáte a zíráte a nevšimnete si, že jste se dostali do mírně pozměněného stádia vědomí. Nyní přemýšlíte o někom, s kým jste včera mluvili. Snadno si vzpomínáte na tu konverzaci a živě si pamatujete, jak vás ovlivnila. Znovu prožíváte určité aspekty té konverzace, přitahujete je do Přítomného momentu z minulosti. To, co vlastně děláte je, že cestujete do minulosti a navštěvujete znovu energie té chvíle. Vaše Přítomná energie společně působí s energií minulosti, možná vytváří změny ve vašem prožitku té chvíle a tak mění minulost.

Změnou minulosti nemáme na mysli, že měníte fyzická fakta, ale že je překrýváte rozdílnou interpretací či perspektivou. Tím, že měníte pociťovaný obsah určité minulé události, v jiném smyslu měníte samotnou událost pro sebe.

Jen se zamyslete nad tímto příkladem.

Měli jste rozhovor s někým, kdo se skutečně urazil vaší poznámkou, která ani v nejmenším neměla kritický záměr. Druhá osoba, s kterou jste hovořili, vám začala hubovat a poté odešla. Nyní jste se postupně cítili zároveň dotčení, zmatení, rozhněvaní a šokovaní. Poté, co jste přišli domů, jste byli několik hodin ustaraní, ale pak jste to nechali být a měli dobrý spánek. Dalšího rána jste museli na vlakovém nádraží chvíli čekat na svůj vlak a náhle jste si vzpomněli na tuto podivnou konverzaci, která tak překvapivě nevyšla. Nyní se na to díváte z jiné perspektivy a náhle si uvědomujete, proč vaše poznámka toho člověka tolik urazila. Vzpomínáte si na jistá fakta z jeho minulosti, na které jste předtím při konverzaci zapomněli. Nyní vidíte jeho emocionální reakci v naprosto odlišném světle, zvláště to, že s vámi nemá nic společného. Nebyli jste to vy, kdo způsobil jeho zranění; vy jste jen spustili staré zranění, které měl uvnitř. Tento pohled uvádí uvnitř vás do pohybu odlišnou emocionální odezvu. Cítíte pocit uvolnění, porozumění a ano… odpuštění. „Ó, vím… nyní chápu… nebohý kamarád.“

V tom momentu měníte minulost. Překrýváte ji jinou interpretací faktů, která nahrazuje vaši prvotní reakci. Pro jasnost, to neznamená, že prvotní reakce se neodehrála, ale že energie hněvu, šoku a nedorozumění byly transformovány do pochopení a odpuštění. Vzájemným působením minulosti a přítomnosti se odehrála „spirituální alchymie“.

Skutečně nejsou fyzická fakta důležitá. Je to pociťovaný obsah situace, vaše energetická reakce na situaci, která doopravdy formuje váš život a vaši realitu. Proto bychom tak mohli správně říci, že můžete měnit minulost tím, že cestujete časem k minulým energiím, které ještě potřebují rozluštění.


Zatímco sedíte na nádraží a vedete svoje cestování v čase, existuje nějaká vrstva vašeho vědomí, která je ve vašem těle stále přítomna. „Vzadu ve vaší mysli“ můžete cítit, že vaše ruce stydnou nebo že se za vámi hlasitě baví nějací mladíci.

Vědomí je schopno, rozdělit samo sebe. Může být na různých místech zároveň, ve významu, že vědomí může obývat různé energetické reality ve stejný čas.

Tohle je význam multidimenzionality. Vaše vědomí není omezeno místem a časem. Ačkoli máte základní dohodu během života na Zemi, že nějaká část vašeho vědomí je vždy spojena s vaším pozemským tělem, vaše vědomí není tímto omezeno na jeden specifický bod v čase. Nejste omezeni minulostí ani budoucností, jelikož jsou nestálé. Jsou to tekutá pole prožitku. Jsou proměnlivé a můžete na ně působit z Přítomnosti.

Vaše vědomí je multidimenzionální, i když si myslíte, že jste uvězněni ve svém fyzickém těle. Znáte tento výraz: „Je uvězněna v minulosti“? Někdo nemůže nechat minulost odejít a jeho vědomí je plné minulých prožitků a emocí jako je lítost, výčitky či pouze žal. Tato osoba „není zde“. Je doslova v minulosti. Je jako v příkladu výše, kdy ovlivňuje minulost z přítomnosti, ale nikoli osvobozujícím alchymickým způsobem. Její tělo je přítomno tady a teď, ale ona uvízla v minulosti. Čas se pro ni zastavil, zatímco hodiny tikají a měří týdny a měsíce. To proto, že se neposunula ve zkušenostech.

Neproudí s přirozenými procesy života a prožitku. Je to příklad multidimenzionality. I když sami sebe omezujete na tak zúžené zaměření vědomí, jste multidimenzionální bytostí. Tím chci říci, že multidimenzionalita není něco, co se vám přihodí, je to něco, čím jste. Je to vaše povaha; je to váš přirozený stav bytí.

Skutečnou otázkou je: jak můžete být multidimenzionální osvobozujícím a transformujícím způsobem? Jak můžete použít svou multidimenzionalitu tak, že se můžete svobodně pohybovat skrze dimenze a neztratit přitom spojení se svým božským Duchem? Být multidimenzionální moudrým a uvědomělým způsobem: to je vaše spirituální určení. Stát se plně vědomým multidimenzionálním tvořitelem je váš osud.


Být vědomě multidimenzionální znamená, že opustíte iluzi lineárního času, což také znamená zbavit se pojetí, že nejste více než jen tělo.

Být vědomě multidimenzionální znamená, identifikovat se s Duchem (Bohem) uvnitř sebe, který může zcela svobodně vstoupit do jakékoli říše či prožitku, tj. dimenze, kterou si zvolí.

Být vědomě multidimenzionální je podstatnou částí reality Nové Země.

Důvod, proč bojujete s konceptem multidimenzionality je, že uvažujete o „bytí na dvou různých místech zároveň“ ve fyzickém smyslu. Vaše fyzické tělo nemůže být na dvou fyzických místech nejednou. Nicméně dimenze nejsou fyzická místa, tak říkajíc „kusy hmoty“. Dimenze jsou říše vědomí, sféry vědomí, které zůstávají věrné energetickým zákonům.

Vaše vědomí se může účastnit na různých dimenzích zároveň. Tohle se děje NYNÍ. Existují reality minulosti, budoucnosti, astrální planety, minulé životy, reality anděla uvnitř vás a mnohem více, které se uvnitř vás právě tady a teď křižují a potkávají. Vy jste nyní multidimenzionální, jste však multidimenzionální ve vědomém chování? Dovolíte dimenzím vámi přitékat a odtékat, přijímáte to, jaké energie vám přináší a dokážete je rozeznat jako své vlastní? 

Působíte na jiné dimenze, jste stále jejich součástí, ale když tak činíte vědomou a chápající cestou, skutečně tyto dimenzionální reality transformujete. Tím, že přijmete uvíznuté či potlačené energie z oněch dimenzí a pozvednete je na světlo svého vědomí, osvobozujete a sjednocujete části svého Já a měníte svou přítomnost.

Mnoho říší vědomí se setkává uvnitř vás a vy jste v podstatě mistrem, který si vybírá zakusit jakoukoli z nich. Máte volnost cestovat skrze kterékoliv z nich, rychle či pomalu, blízko či daleko. Jakmile se identifikujete s Duchem uvnitř vás, udržíte si vědomí, že jste svobodní.

Když ovšem uvíznete v omezujících myšlenkách a máte víru jako například „tohle není možné“, „tohle není dovoleno“, „tohle je špatně“, atd., klesáte do iluze oddělenosti. Jste chyceni v iluzi lineárního času, v iluzi, že jste tělo, iluzi, že jste oddělení od Boha. Tímto způsobem se duše dočasně „váže“ k jistým říším prožitku. Duše zapomíná na svůj skutečný původ, svoji božskost a svobodu.

Toto lapení či „svázání“ je také nazýváno karmou.

K „odvázání se“ či odtrhnutí se je často potřeba podstoupit množství kroků či stádií, které nazýváte „vnitřním růstem“. Z lidského lineárního hlediska „uvolňujete karmu“ a pomalu se transformujete v souladu se čtyřmi fázemi vnitřního vývoje, které jsme popsali v této sérii Pracovníků Světla. Z hlediska Ducha se jednoduše vracíte zpět do svého přirozeného stádia božského uvědomění. Z tohoto pohledu není uvolňování karmy nic jiného než rozpomenutí se na své božství.

–proste si len musíte uvedomiť, že vy nemáte dušu, vy ste duša, máte telo–-